Administracinės paslaugos

 1. Kilnojamosios kultūros vertybės paso ir jo dublikato išdavimas;
 2. Kultūros vertybių registro duomenų teikimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių pasų, kitų Kultūros vertybių registro duomenų išrašų, pažymų ir kitų dokumentų dėl Kultūros vertybių registre esančių duomenų teikimas;
 3. Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ir jo dublikato išdavimas;
 4. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymas;
 5. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimas;
 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimas;
 7. Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimas;
 8. Leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas;
 9. Leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimas;
 10. Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos bendrijos teritorijos) išdavimas;
 11. Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares išdavimas;
 12. Pažymos apie paveldimo turto (antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių) vertę išdavimas;
 13. Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais, jų dublikatų išdavimas ir duomenų licencijoje tikslinimas;
 14. Kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas skyrimas;
 15. Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams skyrimas;
 16. Kompensacijų kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams skyrimas;
 17. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas;
 18. Kompensacijos skelbiamo valstybės saugomu kultūros paveldo objekto valdytojui, kai nustatyti ar sugriežtinti veiklos apribojimai, draudžiantys anksčiau vykdytą veiklą, realiai sumažina valdytojo gaunamą naudą, skyrimas;
 19. Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimas.

Atnaujinimo data: 2023-09-21