Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.  Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo".


2023 m. atliktas 1 vertinimas (dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių pakeitimo).

Atnaujinimo data: 2024-01-03