>

Kultūros paveldo informacinių sistemų konsolidavimas ir modernizavimas

Logotipas

Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, logotipas, Grafika

Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Projekto finansavimo šaltiniai ir vertė

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (NextGenerationEU) ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Vertė – 2,96 mln.

Projekto tikslas

Modernizuoti ir konsoliduoti su kultūros paveldo apsauga, priežiūra ir aktualizavimu tiesiogiai susijusias informacines sistemas – Kultūros vertybių registrą (KVR) ir Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS), siekiant užtikrinti šiuolaikinius vartotojų poreikius, didinti su kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga susijusių elektroninių paslaugų teikimo brandą ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę.

Projektu sprendžiama problema

Abi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) šiuo metu naudojamos informacinės sistemos naudotojams neužtikrina kokybiškų, šiuolaikiškų ir savalaikių el. paslaugų ir informacijos, susijusios su nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga, o KPD specialistams – veiklos automatizavimo ir efektyvumo.

Projektas įgyvendinamas

2023 m. birželio 1 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto veikla

Informacinių sistemų ir duomenų bazių (IS/DB) atnaujinimas ir duomenų sąsajumo užtikrinimas vykdant projektų programą iš dalies konsoliduotai.

Projekto poveiklė

Kultūros paveldo informacinių sistemų konsolidavimas ir modernizavimas.

Planuojami rezultatai ir rodikliai

    Modernizuotos ir konsoliduotos su kultūros paveldo apsauga, priežiūra ir aktualizavimu tiesiogiai susijusios informacinės sistemos (KVR ir KPEPIS) suteiks daugiau galimybių išnaudoti funkcionalumus visuomenei.

    Sukurtos KVR ir KPEPIS integracijos su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis suteiks sąlygas įvairių valstybės ir savivaldybių įstaigų specialistams bei KPD darbuotojams įgyvendinti funkcijas išnaudojant IS galimybes.

    Modernizuotos IS bus patrauklesnės ir funkcionalesnės, todėl pritrauks daugiau naudotojų. Planuojama, kad 2026 m. gruodžio 31 d. KPEPIS naudotojų skaičius išaugs 3 proc. ir sieks 5476; KVR naudotojų skaičius išaugs 3 proc. ir sieks 77 400.

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneris

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Atnaujinimo data: 2024-02-23