>

Apie Departamentą

KPD pastatas.JPG
Ričardo Dedialos nuotrauka

Mūsų misija – rūpintis Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimu. Kultūros paveldas - ne tik mūsų šalies kraštovaizdžio neatsiejama sudėtinė dalis ar Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonė. Pirmiausia, tai yra mūsų tautos savastis ir jos išlikimo garantas, todėl turime ne tik sudaryti sąlygas šiandieninei visuomenei pažinti kultūros paveldo objektus, bet ir išsaugoti bei perduoti juos ateities kartoms. 

Departamentas įgyvendina nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių (įrašytų į Kultūros vertybių registrą) apsaugos nacionalinę politiką, pagrindiniai mūsų uždaviniai yra:
•    koordinuoti ir organizuoti kultūros paveldo apskaitos bei inventorizavimo procesą bei tvarkyti Kultūros vertybių registrą;
•    metodiškai vadovauti kultūros paveldo apsaugai, konsultuoti kultūros paveldo tvarkybos klausimais; 
•    rengti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir kompensavimo programas bei organizuoti jų įgyvendinimą; 
•    organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
•    spręsti su nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimais, jų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus;
•    organizuoti ir koordinuoti tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su kultūros paveldo apsauga; 
•    organizuoti ir koordinuoti nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių pažinimą ir pažinimo sklaidą; 

2023-iaisiais metais sujungus Departamentą ir Kultūros paveldo centrą, institucijos struktūrą šiuo metu sudaro 8 centriniai ir 7 teritoriniai skyriai, Kultūros paveldo tyrimų valdyba ir Paveldosaugos biblioteka. Departamento direktorius - Vidmantas Bezaras. 

Departamentas įsikūręs buvusiame vienuolyno pastate, pastatytame prie Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios dar XVIII a. I pusėje. 

Atnaujinimo data: 2024-01-05