>

Informacija apie darbo užmokestį

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2024 m. vasario 15 d. įsakymas Į-47 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigybių lygių struktūros ir pareiginių algų koeficientų intervalų patvirtinimo"

Nr. Informacija apie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais)

  Pareigybės pavadinimas2022 metai2023 m.               I ketvirtis2023 m.                     II ketvirtis2023 m.                     III ketvirtis2023 m.                     IV ketvirtisDarbuotojų skaičius * 
   
   darbo užmokestis (EUR) darbo užmokestis (EUR) darbo užmokestis (EUR) darbo užmokestis (EUR) darbo užmokestis (EUR) 
   
  Valstybės tarnautojai   
  Direktorius 447146354715471547151 
  Direktoriaus pavaduotojas**-----1 
  Kancleris304131253128315531551 
  Patarėjas209621572171216221837 
  Skyriaus vedėjas2517264326942745276015 
  Vyriausiasis specialistas1714180118401860187277 
  Vyresnysis specialistas150115911631162617533 
  Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį   
  Vedėjas---199619967 
  Viršininkas---192519251 
  Projektų vadovas**-----1 
  Personalo specialistas**-----1 
  Viešųjų pirkimų specialistas**-----1 
  Viešojo administravimo įstaigos specialistas162916741674158115813 
  Kompiuterių sistemų specialistas---187218722 
  Duomenų bazių administratorius **-----1 
  Duomenų įvesties operatorius**-----1 
  Informacijos rinkimo specialistas175518031803180318032 
  Finansininkas173819502130193619684 
  Atstovas ryšiams su visuomene 172418351934193419341 
  Administratorius146515201548154815481 
  Dokumentų registratorius**-----1 
  Ūkvedys---152615262 
  Ūkio darbuotojas**-----1 
  Administratorius-sekretorius150215901659165916593 
  Vyriausiasis  kartografas**-----1 
  Vyresnysis  kartografas---143314336 
  Kartografas**-----1 
  Vyriausiasis  paminklotvarkininkas---162916296 
  Vyresnysis  paminklotvarkininkas---1404140413 
  Paminklotvarkininkas---124812489 
  Vyriausiasis  archyvaras---141214121 
  Vyresnysis  archyvaras----13481 
  Archyvaras142414961562156215621 
  Bibliotekininkas tyrėjas**-----1 
  Specialistas**-----1 
  Vairuotojas-tiekėjas---115511552 
  Automobilio vairuotojas**-----1 
  Darbuotojų skaičius iš viso 182 
  * Darbuotojų skaičius 2023 m.  Gruodžio 31d. 
  ** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Kadangi sutikimas neduotas, šio darbuotojo darbo užmokestis neskelbiamas. 

Atnaujinimo data: 2024-02-19