Informacija apie darbo užmokestį

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2024 m. vasario 15 d. įsakymas Į-47 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigybių lygių struktūros ir pareiginių algų koeficientų intervalų patvirtinimo"

Informacija apie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (eurais)

Pareigybės pavadinimas2023 metai2024 m.               I ketvirtis2024 m.            II ketvirtisDarbuotojų skaičius *
 darbo užmokestis (EUR) darbo užmokestis (EUR) darbo užmokestis (EUR)
Valstybės tarnautojai  
Direktorius 4695473147311
Direktoriaus pavaduotojas**---1
Kancleris**---1
Patarėjas2168222122757
Skyriaus vedėjas27112798285415
Vyriausiasis specialistas18431912196078
Vyresnysis specialistas1650176519122
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį  
Vedėjas1996206821717
Viršininkas1925201421821
Projektų vadovas**---1
Personalo specialistas**---1
Viešųjų pirkimų specialistas**---1
Viešojo administravimo įstaigos specialistas1581162617013
Kompiuterių sistemų specialistas1872219923122
Duomenų bazių administratorius **---1
Duomenų įvesties operatorius**---1
Informacijos rinkimo specialistas1803181718172
Finansininkas1996197419154
Atstovas ryšiams su visuomene 1909187017101
Administratorius1541156715671
Dokumentų registratorius**---1
Ūkvedys1526155115692
Ūkio darbuotojas**---1
Administratorius-sekretorius1642162815523
Vyriausiasis  kartografas**---1
Vyresnysis  kartografas1433148916256
Kartografas**---1
Vyriausiasis  paminklotvarkininkas1577162116766
Vyresnysis  paminklotvarkininkas14041420146713
Paminklotvarkininkas1248130213369
Vyriausiasis  archyvaras1412143714781
Vyresnysis  archyvaras1348139614351
Archyvaras1546156415641
Bibliotekininkas tyrėjas**---1
Specialistas**---1
Vairuotojas-tiekėjas1155118712212
Automobilio vairuotojas**---1
Darbuotojų skaičius iš viso 182

* Darbuotojų skaičius 2024 m. Birželio 30d.

** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Kadangi sutikimas neduotas, šio darbuotojo darbo užmokestis neskelbiamas.

Atnaujinimo data: 2024-07-15