>

Antikorupcinių elgesio standartų diegimas

Etikos kodeksas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas.

Dovanų politika
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą, ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos atliekamų veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas.

Personalo patikimumo užtikrinimas 
2023-09-26 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. Į-266 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo nr. Į-2 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respubikos specialiųjų tyrimo tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

Lobistinė veikla
Lobistinės veiklos deklaravimo ir priežiūros Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos tvarkos aprašas.

Atnaujinimo data: 2024-01-04