Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Jeigu susidūrėte su korupcija, praneškite apie tai:

Lietuvos Respublikos prokuratūrai
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 2663333, el. p. [email protected]

Informaciją apie neteisėtus Departamento pareigūnų veiksmus galite pranešti užpildydami „Karštosios linijos“ formą čia. 
PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236  straipsnyje.

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją Departamente:
Departamento patarėjas Povilas Mečkovskis, tel. 8 5 272 41 13, mob. tel. 8 607 90329, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-04