>

Teritorijų planavimas

Teisės aktai

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

Skelbimai

Patvirtinti  nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai

Galiojančių teritorijos planavimo dokumentų registras

Rengiamų teritorijos planavimo dokumentų informacinė sistema

Koncepcijos

Atnaujinimo data: 2023-09-21