>

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas - tai sudedamoji vidaus kontrolės dalis, privaloma priemonė, atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka, gali būti atliekamas jų vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Korupcijos rizikos valdymo vertinimą atlieka vidaus auditorius arba kitas subjektas, kuris yra atsakingas už įstaigos vidaus kontrolę, bet ne už korupciją atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas. 

Atnaujinimo data: 2024-01-04