>

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto. 
2022 m. atliktas (2023-05-24 Nr. LR-556) Departamento atsparumo korupcijai lygio nustatymas. Nustatytas lygis – 0,8 balo (aukštas). 

Atnaujinimo data: 2024-01-04