2024-02-26

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2024-03-25 nuotolinis posėdis

2023 m. kovo 25 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Gudžinskų šeimos namo Telšiuose (u. k. 48744), Telšių rajono sav., Telšių m. sen., Telšių m., Daujanto g. 12, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti archeologinį ir architektūrinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, vietinio reikšmingumo lygmenį; namas patenka į Telšių senamiesčio (u. k. 17113) teritoriją.

2. Administracijos pastato (u. k. 48795), Vilniaus miesto sav.,  Vilniaus m., Vinkšnų g. 6, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti architektūrinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, regioninio reikšmingumo lygmenį).

Pastatas patenka į Trakų Vokės dvaros sodybos (u. k. 923) teritoriją (dvaro sodybos apskaitos dokumentuose pažymetas vertingųjų savybių požymių turinčiu objektu).  

3. Trakų Vokės dvaro sodybos (u. k. 923), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žalioji a. 2A,  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų  patikslinimo (siūloma patikslinti duomenis apie Administracijos pastatą (u. k. 48795), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vinkšnų g. 6).

Statusas (u. k. 923) –  valstybės saugomas.

4. Vilos (u. k. 15804),Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 12, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl duomenų patikslinimo Kultūros vertybių registre (siūloma patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas, jas sutapdinant su žemės sklypo ribomis; bendras teritorijos plotas padidėtų; taip pat siūloma panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, nes kultūros paveldo objektas patenka į kultūros paveldo vietovių teritorijas).

Statusas (u. k. 15804) – valstybės saugomas.

Patenka į Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (u. k. 27077) ir Klaipėdos misto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012) teritorijas.

5. Vilos pagalbinio pastato (u. k. 16958),  Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 14, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl duomenų patikslinimo Kultūros vertybių registre (siūloma patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas, jas sutapdinant su žemės sklypo ribomis; bendras teritorijos plotas padidėtų; taip pat siūloma panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, nes kultūros paveldo objektas patenka į kultūros paveldo vietovių teritorijas).

Statusas (u. k. 16958) – valstybės saugomas.

Patenka į Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (u. k. 27077) ir Klaipėdos misto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012) teritorijas.

6. Akmenėlių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 346), Pakruojo rajono sav., Žeimelio sen., Akmenėlių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl duomenų patikslinimo Kultūros vertybių registre (atsižvelgus į šio objekto vertingąsias savybes, siūloma patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas (bendras teritorijos plotas ryškiai sumažėtų), nustatyti architektūrinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, vietinio reikšmingumo lygmenį). 

Statusas (u. k. 346) – registruotas Kultūros vertybių registre.