Antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba vertina įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, dailės, sakralinio, istorinio, memorialinio, archeologinio) nekilnojamąsias kultūros vertybes. Vertinimo tarybos pirmininkė – dr. Dalia Dijokienė.

Antrosios Vertinimo tarybos sekretorė - Rima Žilinskaitė, +370 527 31101, +370 615 61626, [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-01-03