>
2023-11-20

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2023-12-11 nuotolinis posėdis

2023 m. gruodžio 11 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (u. k. 48534), Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 5, suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (sulig žemės sklypo ribomis), nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą tipišką) ir istorinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį). 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Jotainių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 382), Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k., Dvaro g., Juodos g. 1, 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtos teritorijos ribas (į teritoriją neįtraukiant jos šiaurės vakarinėje dalyje dabar patenkančio žemės sklypo dalies, taip pat teritorijos ribas patikslinant rytinėje bei pietrytinėje dalyse atsižvelgus į žemės sklypų ribas); kitų duomenų nesiūloma tikslinti). 

Statusas (u. k. 382) – registrinis

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 15858), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Sukilėlių g. 18, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (siūloma tikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; teritorijos bendras plotas padidėtų), panaikinti vizualinės apsaugos pozonį, nes objektas yra Klaipėdos senamiesčio (u. k. 16075) bei Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (u. k. 27077) teritorijose).

Statusas (u. k. 15858) – valstybės saugomas.

4. Konsultacija dėl Vilos (u. k. 15804),  Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 12 bei Pagalbinio vilos pastato (u. k. 16958), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 14,  duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

5. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Kretingos rajono sav., Jokūbavo k., A. Stulginskio g.  aptiktų XIX a. II p. akmeninių pamatų liekanų vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl tų pamatų liekanų nustatymo Jokūbavo dvaro sodybos fragmentų (u. k. 316), Kretingos rajono sav., Žalgirio sen., Jokūbavo k., A. Stulginskio g.,  vertingąja savybe.