>
2023-10-12

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2023-11-13 nuotolinis posėdis

2023 m. lapkričio 13 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Verdainės vilos pastatų kompleksui (u. k. 48328), Šilutės rajono sav., Šilutės miesto sen., Šilutės m., Žemaičių Naumiesčio g. 2, suteikimo (siūloma šiam kompleksiniam objektui suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (jos ribas sutapdinant su žemės sklypo ribomis), nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), istorinį (lemiantį reikšmingumą – retą) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Veliuonos kapinių koplyčios (u. k. 45893), Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Veliuonos mstl., Dariaus ir Girėno g. 29, duomenų tikslinimo Kultūros vertybių registre (siūloma apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir pietų kryptimis nuo teritorijos)).

Statusas (u. k. 45893) – inicijuotas skelbti valstybės saugomu.

3.Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl Vilniaus Pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio (u. k. 769) ir jo kompleksinės dalies Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 25024), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pranciškonų g. 1A, duomenų tikslinimo Kultūros vertybių registre (remiantis priimtu Vertinimo tarybos sprendimu, papildytos minėto kompleksinio objekto ir jo kompleksinės dalies – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiosvertingosios savybės statinių liekanomis, aptiktomis 2023 m. archeologinių tyrimų metu).

Statusas (u. k. 769) – paminklas.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos Grūšlaukės kaimo kapinių koplyčiai (u. k. 48239), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Peldžių g. 7, suteikimo  bei apsaugos panaikinimo Dekoratyvinei sieninei tapybai (u. k. 9484), Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Grūšlaukės k., Peldžių g. 7. (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – retą) ir dailės (lemiantį reikšmingumą – unikalų) vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį; taip pat siūloma panaikinti apsaugą Dekoratyvinei sieninei tapybai (u. k. 9484), kadangi ji tapo Grūšlaukės kaimo kapinių koplyčios ( u. k. 48239) vertingąja savybe). 

Statusas (u. k. 9484) – registrinis.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1505), Mažeikių rajono sav., Tirkšlių sen., Pievėnų k., Felikso Važinskio g. 40, duomenų tikslinimo Kultūros vertybių registre bei apsaugos panaikinimo Vargonams (u. k. 16846), Mažeikių rajono sav., Tirkšlių sen., Pievėnų k. (siūloma patikslinti apibrėžtą Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių komplekso teritoriją (jos ribas sutapdinant su žemės sklypo ribomis bei atsižvelgus į vakarinėje pusėje esantį kelią), sumažinti vizualinės apsaugos pozonį (jį nustatant šiaurės, šiaurės rytų ir rytų kryptimis nuo teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), dailės (lemiantį reikšmingumą – svarbų), sakralinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį; taip pat siūloma panaikinti apsaugą Vargonams (u. k. 16846), kadangi jie tapo Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių komplekso Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios (u. k. 28056) vertingąja savybe).

Statusas (u. k. 1505) – valstybės saugomas; (u. k. 16846) – registrinis.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl Dailininko Justino Vienožinskio sodybos (u. k. 11145),  Rokiškio rajono sav., Obelių sen., Audronių I k., duomenų tikslinimo Kultūros vertybių registre bei apsaugos panaikinimo Ledainei (u. k. 22855),  Rokiškio rajono sav., Obelių sen., Audronių I k. (siūloma patikslinti šio kompleksinio objekto sandarą ir vertingąsias savybes, sumažinti vizualinės apsaugos pozonį, panaikinti apsaugą kompleksinei daliai Ledainei (u. k. 22855), nes ji tapo  šio komplekso teritorijos vertingąja savybe).

Statusas (u. k. 11145) – valstybės saugomas.