Leidimai atlikti archeologinius tyrimus

Archeologijos duomenų bazė 

Prieiga prie Departamento kompiuterinio serverio srities (toliau – SDKSS) suteikiama tyrėjams, kuriems ši informacija reikalinga parengti archeologinių tyrimų projektą, jo pakeitimo ir (ar) papildymo projektą, archeologinių tyrimų ataskaitą. Visi, prisijungiantys prie SDKSS pirmą kartą, turi pasirašyti Departamento direktoriaus patvirtintą konfidencialumo pasižadėjimo formą. 

Atnaujinimo data: 2023-09-21