„Karštosios linijos“ paskirtis ir tikslas - operatyviai užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

Pranešimai gali būti teikiami: 

  1. Dėl kultūros paveldo objektuose bei jų teritorijose, apsaugos zonose, vietovėse atliekamų tvarkomųjų paveldosaugos, tvarkomųjų statybos darbų ir kitų paveldosaugos reikalavimų pažeidimų;
  2. Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (Departamento) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, galimai neteisėtų veiksmų ar neveikimo, netinkamo pareigų vykdymo, piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, galimai susijusius su korupcija.

Bendrojo pobūdžio prašymai, paklausimai ir skundai teikiami bei registruojami Departamento bendruoju el. paštu [email protected]. arba teikiami tiesiogiai Departamento teritoriniams skyriams pagal Jūsų gyvenamą apskritį.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

 

Pranešimą galite užpildyti čia:

   

 

Teisės aktai:

"Karštosios linijos" nuostatai

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės