Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba vertina įvairių vertingųjų savybių pobūdžių (architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, dailės, sakralinio, želdynų, istorinio, memorialinio, archeologinio) nekilnojamąsias kultūros vertybes. Vertinimo tarybos pirmininkas – dr. Ramūnas Kondratas.

Pirmosios Vertinimo tarybos sekretorė - Vyginta Abušovienė, +370 527 24089, +370 618 01288, [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-03