>
2023-11-08

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2023-11-20 nuotolinis posėdis

2023 m. lapkričio 20 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

1. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 10758), Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Krekenavos g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: registrinis.
Aktu siūloma: patikslinti vertingąsias savybes (reljefas lygus, Sovietų Sąjungos karių palaikai), Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane trapecijos formos paminklus ir tvorą pažymėti kitais objektais.

2. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 38812), Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Ramygalos g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: registrinis.
Aktu siūloma: patikslinti vertingąsias savybes (reljefas lygus, Sovietų Sąjungos karių palaikai), Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane antkapinius paminklus pažymėti kitais objektais.

3. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11218), Pagėgių sav., Pagėgių m., Žemaičių g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: registrinis.
Aktu siūloma: patikslinti vertingąsias savybes (patikslinant vertingąsias savybes reljefą, Sovietų Sąjungos karių palaikus, vertingosiomis savybėmis nenustatant betono paminklo, susidedančio iš keturių tarpsnių postamento ir ant jo pastatytos Sovietų Sąjungos priklaupusio ant kelio kario su ginklu, vienoje rankoje laikančio vėliavą, kitoje – šalmą, skulptūros, stačiakampio plano keraminių plytų mūro apibetonuotų, viršuje užapvalintų tvoros stulpų, PR dalyje užbaigtų keturšlaičiais stogeliais, tako, vedančio link paminklo), Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane paminklą ir paminklines plokštes pažymėti kitais objektais.

4.Koplytėlės su 2 ornamentuotais kryželiais, Marijos, nežinomo šventojo ir 2 angeliukų skulptūromis (u. k. 9551, DV 1553), Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Prystovų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos nereikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: registrinis.
Aktu siūloma: kultūros paveldo objektui netaikyti apsaugos, nes Koplytėlė su 2 ornamentuotais kryželiais, Marijos, nežinomo šventojo ir 2 angeliukų skulptūromis (u. k. 9551, DV 1553) tapo Prystovų kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais (u. k. 24230), vertingąja savybe
.