2023-10-11

2023 m. spalio 16 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Planuojama svarstyti:

1. Tauralaukio kaimo senųjų kapinių (u. k. 22064), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Skroblų g.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

2. Utrių kaimo senųjų kapinių, vad. Maro kapeliais (u. k. 24440), Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Utrių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

3. Užvėkių kaimo senųjų kapinių (u. k. 4543), Šiaulių r. sav., Bubių sen., Liūdorių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

 

4. Vilimiškės kaimo senųjų kapinių, vad. Markapiais (u. k. 24480), Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vilimiškės k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

5. Vilniaus žydų kapinių dalies, vad. Sudervės kapinėmis, komplekso (47967), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sudervės kel. 28, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

6. Virkučių kaimo senųjų kapinių (u. k. 22061), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Arimų g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

 

7. Žudynių ir užkasimo vietos (u. k. 21991), Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Ąžuolų Būdos k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

8. Žudynių vietos ir kapų (u. k. 10908), Marijampolės sav., Šunskų sen., Cykakalnio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – registrinis.

9. Žydų žudynių vietos ir kapo (u. k. 10928), Kelmės r. sav., Liolių sen., Padubysio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – registrinis.

10. Šaučikių kaimo senųjų kapinių, vad. Kapeliais (47596), Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Šaučikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

11. Prystovų kaimo senųjų kapinių, vad. Maro kapeliais (u. k. 24230), Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Prystovų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

12. Mitkūnų kaimo senųjų kapinių, vad. Raganyne (46483), Joniškio r. sav., Satkūnų sen., Mitkūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

13. Nevėžininkų antrojo dvaro senųjų kapinių (47241), Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

14. Pagraužių dvaro senųjų kapinių (47461), Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pagraužių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

15. Pagraužių kaimo senųjų kapinių (47460), Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pagraužių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

16. Skuodo senųjų kapinių, Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų komplekso (44801), Skuodo r. sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

17. Garšvių kaimo senųjų kapinių (u. k. 23132), Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Garšvių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

18. Knygnešės, daraktorės Marijonos Kiaunytės kapo (u. k. 47261), Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Garšvių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas – registrinis.