2024-04-08

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2024-05- 08 nuotolinis posėdis

2024 m. gegužės 8 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

1. Voniškių, Burbonių piliakalnio II (u. k. 48667), Varėnos r. sav., Jakėnų sen., Burbonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

2. Užuperkasio pilkapyno (u. k. 48666), Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Užuperkasio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

3. Nausodžio kapinyno (u. k. 48657), Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Nausodžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

4. Kurmaičių pilkapių vietos (u. k. 12258), Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kurmaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas šiaurinėje ir šiaurės rytinėje pusėse priderinus prie suformuoto žemės sklypo ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas nežymiai sumažėtų) bei sumažinti (visomis kryptimis nuo apibrėžtos teritorijos) teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas (u. k. 12258) – valstybės saugomas.

5. Pipiriškių, Pasamanės piliakalnio su gyvenviete (u. k. 25976), Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Pipiriškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas pietinėje ir pietrytinėje pusėse būtų priderintos prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas nežymiai padidėtų) bei apibrėžtą apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (jį panaikinti šiaurės rytų ir rytų kryptimis nuo teritorijos ir apibrėžti šiaurės vakarų ir vakarų kryptimis nuo teritorijos), patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdį).

Statusas (u. k. 25976) – valstybės saugomas.

6. Papušių piliakalnio (u. k. 20527), Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Papušių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (šiaurės rytų, rytų, pietų ir vakarų kryptimis nuo teritorijos), patikslinti vertingąsias savybes; kitų duomenų tikslinti nesiūloma). 

Statusas (u. k. 20527) – valstybės saugomas.

7.  Venckų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23816), Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Venckų k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas rytinėje ir pietinėje pusėse apibrėžiant pagal reljefo ypatumus (upės pakrantę), o šiaurės ir vakarų pusėse pagal gretimų žemės sklypų ribas; bendras teritorijos plotas padidėtų), sumažinti (visomis kryptimis nuo apibrėžtos teritorijos) teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį). 

Statusas (u. k. 23816) – paminklas.

8. Mošos piliakalnio II (u. k. 48717), Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Mošos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį). 

9. Tribilų, Gurelių piliakalnio (u. k. 48738), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Tribilų k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį). 

10. Airėnų piliakalnio (u. k. 47491), Vilniaus r. sav.,  Dūkštų sen., Airėnų II k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį). 

11. Pašulniškių kapinyno (u. k. 48851), Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Teklionių vs.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį). 

12. Sužionių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24172), Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Sužionių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma sumažinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį ir jį apibrėžti vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis nuo teritorijos, patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį). 

Statusas (u. k. 24172) – paminklas.

13. Svobiškėlio piliakalnio (u. k. 16136), Molėtų r. sav., Alantos sen., Svobiškėlio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas vakarinėje, pietinėje ir rytinėje pusėse priderinant prie žemės sklypo ribų, o šiaurinėje pusėje apibrėžiant pagal kelią; bendras teritorijos plotas itin nežymiai sumažėtų), patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį). 

Statusas (u. k. 16136) – registrinis.

14. Vištyčio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23001), Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Vištyčio Lauko II k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma sumažinti (visomis kryptimis nuo apibrėžtos teritorijos) teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes). 

Statusas (u. k. 23001) – paminklas.

15. Kamenkos piliakalnio (u. k. 48852), Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Kamenkos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

16. Dargužių pilkapyno (u. k. 48543), Varėnos r. sav., Valkininkų sen., Dargužių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

17. Šventosios senovės gyvenvietės (u. k. 1813), Palangos m. sav., Palangos m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma tikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant rytinėje pusėje, atsižvelgus į naujausius tyrimų rezultatus; teritorijos bendras plotas sumažėtų) bei vertingąsias savybes). 

Statusas (u. k. 1813) – valstybės saugomas.