2024-03-14

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2024-04- 24 nuotolinis posėdis

2024 m. balandžio 24 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

1. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Šiauliuose, Trakų g. 38, aptikto XVIII a. pab. grindinio fragmento vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jo nustatymo  Šiaulių senojo miesto vietos (u. k. 27097) vertingąja savybe.

2. Tarbiškių senovės gyvenvietės (u. k. 48566), Elektrėnų sav., Vievio sen., Tarbiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją (jos ribas apibrėžiant remiantis tyrimų rezultatais ir atsižvelgus į reljefo ypatumus), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

3. Mijaugonių senovės gyvenvietės (u. k. 48545), Elektrėnų sav., Gilučių sen., Kalninių Mijaugonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją (jos ribas apibrėžiant remiantis tyrimų rezultatais ir atsižvelgus į reljefo ypatumus), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

4. Barčių piliakalnio (48662), Elektrėnų sav., Vievio sen., Barčių vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į reljefo ypatumus bei teritorijos ribas sutapdinant sulig žemės sklypo ribomis), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

5. Daunorių, Paduobių pilkapyno, vad. Kuronais (u. k. 3616), Utenos rajono sav., Tauragnų sen., Daunorių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant atsižvelgus į formuojamo žemės sklypo ribas bei apimant už teritorijos ribų esančius pilkapius; tokiu būdu bendras teritorijos plotas didėja), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį; apsaugos zona neapibrėžiama (pilkapynas patenka į Aukštaitijos nacionalinio parko Utenos kraštovaizdžio draustinio teritoriją).

Statusas (u. k. 3616) – valstybės saugomas.

6. Papyvesių senovės gyvenvietės (u. k. 20963), Pasvalio rajono sav.,  Pasvalio apylinkių sen., Papyvesių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas pietvakarinėje pusėje priderinant prie žemės sklypo ribos; tokiu būdu bendras teritorijos plotas itin nežymiai padidėtų) bei vertingąsias savybes).

Statusas (u. k. 20963) – registrinis.

7. Papyvesių senovės gyvenvietės II (u. k. 20964), Pasvalio rajono sav.,  Pasvalio apylinkių sen., Papyvesių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti vertingąsias savybes; kitų apskaitos duomenų nesiūloma koreguoti).

Statusas (u. k. 20964) – registrinis.

8. Papyvesių senovės gyvenvietės III (u. k. 20965), Pasvalio rajono sav.,  Pasvalio apylinkių sen., Papyvesių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti pavadinimą ir apibrėžtą teritoriją (jos ribas pakoreguoti atsižvelgus į reljefo ypatumus ir žemės sklypų ribas; tokiu būdu bendras teritorijos plotas padidėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio (objekto didžioji teritorijos dalis patenka į Pamūšių kraštovaizdžio draustinio teritoriją) vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 20965) – registrinis.

9. Vaidžiūnų senovės gyvenvietės (u. k. 20961),  Pasvalio rajono sav.,  Pasvalio apylinkių sen., Vaidžiūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas pietinėje ir pietrytinėje pusėje priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas sumažėtų), patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi nuo teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio (objekto dalis patenka į Pamūšių kraštovaizdžio draustinio teritoriją) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 20961) – valstybės saugomas.

10. Pamiškių kapinyno (u. k. 16207), Pasvalio rajono sav.,  Pasvalio apylinkių sen., Pamiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma tikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų ir atsižvelgus į gamtinių elementų (upės) ribas; tokiu būdu bendras teritorijas plotas padidėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės kryptimi nuo teritorijos), panaikinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio (objekto dalis patenka į Pamūšių kraštovaizdžio draustinio teritoriją) vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 16207) – paminklas.

11. Pamiškių senovės gyvenvietės (u. k. 3005), Pasvalio rajono sav.,  Pasvalio apylinkių sen., Pamiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma tikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant atsižvelgus į reljefo ypatumus ir priderinant prie suformuotų žemės sklypų ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas padidėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio (objektas patenka į Pamūšių kraštovaizdžio draustinio teritoriją)  savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 3005) – valstybės saugomas.

12. Pamiškių senovės gyvenvietės II (u. k. 20966), Pasvalio rajono sav.,  Pasvalio apylinkių sen., Pamiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma tikslinti pavadinimą, apibrėžtą teritoriją (jos ribas šiaurės rytinėje ir rytinėje pusėse priderinant prie suformuotų žemės sklypų ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas sumažėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietvakarių, vakarų ir šiaurės vakarų kryptimis nuo teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio (objekto dalis patenka į Pamūšių kraštovaizdžio draustinio teritoriją) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 20966) – valstybės saugomas.

13. Palemono piliakalnio (u. k. 48730), Kauno m. sav., Kauno m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į reljefo ypatumus), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

14. Klaipėdos piliavietės (u. k. 10303), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma tikslinti teritoriją (jos ribas priderinant prie suformuotų žemės sklypų ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas padidėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) bei istorinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį; apsaugos zona neapibrėžiama, nes objektas patenka į Klaipėdos senamiesčio teritoriją (u. k. 16075)).

Statusas (u. k. 10303) – paminklas.