2023-11-07

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2023-12-06 nuotolinis posėdis

2023 m. gruodžio 6 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

1. Bazorų piliakalnio (u.k. 33780), Alytaus r. sav., Pivašiūnų sen., Bazorų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas šiaurinėje dalyje priderinus prie žemės sklypų ribų; bendras teritorijos plotas nežymiai padidėtų), patikslinti vertingąsias savybes, vietoje regioninio nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 33780) – registruotas Kultūros vertybių registre.

2. Kurmaičių kapinyno (u.k. 5237), Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kurmaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas vakarinėje pusėje priderinus prie žemės sklypo ribų; bendras teritorijos plotas sumažėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietryčių kryptimi nuo teritorijos), atsižvelgus į galiojančius teisės aktus panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį).

Statusas (u. k. 5237) – pripažintas valstybės saugomu.

3. Buišų, Tauragėnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24525), Telšių r. sav., Tryškių sen., Buišų k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinus prie žemės sklypų ribų; bendras teritorijos plotas padidėtų), panaikinti apibrėžtą apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, sumažinti (visomis kryptimis) teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) bei kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 24525) – pripažintas valstybės saugomu.

4. Visginių pilkapių vietos (u. k. 2525), Telšių r. sav., Tryškių sen., Buišų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti pavadinimą (ankstesnis „Senkapiai“), remiantis tyrimų rezultatais pakoreguoti apibrėžtą teritoriją (teritorijos bendras plotas žymiai sumažėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 2525) – registruotas Kultūros vertybių registre.

5. Salų piliakalnio (u. k. 48547), Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Salų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į reljefą bei teritorijos ribas šiaurės rytinėje pusėje priderinant prie žemės sklypo ribų),  nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

6. Šerių pilkapyno (u. k. 48582), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Šerių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (taip, kad į ją patektų ten esantys pilkapiai, teritorijos ribos šiaurinėje dalyje apibrėžiamos priderinant prie žemės sklypo ribų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

7. Šerių pilkapyno II (48583), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Šerių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (taip, kad į ją patektų ten esantys pilkapiai), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

8. Konsultacija dėl Anykščių dvarvietės (u. k. 17146) apibrėžtos teritorijos ribų koregavimo.

9. Dagilionių pilkapyno III (u. k. 48496), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Vareikių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į natūros žvalgymų duomenis), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

10. Vilūnų, Purvininkų senovės gyvenvietės (u. k. 48570), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vilūnų k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į tyrimų rezultatus), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

11. Vilūnų senovės gyvenvietės IV (u. k. 48574), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vilūnų k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į tyrimų rezultatus), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

12.  Vilūnų kaimavietės (u. k. 48575), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vilūnų k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į tyrimų rezultatus), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

13. Vegerių kapinyno (u. k. 5740), Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Vegerių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (remiantis tyrimų rezultatais teritoriją išplėsti šiaurės kryptimi; bendras teritorijos plotas žymiai padidėtų) bei pakoreguoti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (išskyrus pietų kryptį, jį nustatant visomis kitomis kryptimis nuo siūlomos apibrėžti teritorijos), patiksli ti vertingąsias savybes).

Statusas (u. k. 5740) – paskelbtas kultūros paminklu.

14. Vegerių kapinyno II (u. k. 48636), Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Vegerių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į tyrimų rezultatus bei reljefą), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

15. Vegerių kapinyno III (u. k. 48637), Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Vegerių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (atsižvelgus į tyrimų rezultatus bei reljefą), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

16. Noliškių pilkapyno (u. k. 3287), Šiaulių r. sav., Bubių sen, Noliškių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorijos bendras plotas padidėtų), atsižvelgus į galiojančius teisės aktus panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų kryptimi nuo teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 3287) – paskelbtas kultūros paminklu.