>
2023-10-23

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2023-11-22 nuotolinis posėdis

2023 m. lapkričio 22 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje planuojami svarstyti klausimai:

1. Kalnėnų piliavietės, vad. Bišpiliukais (u. k. 2042), Jurbarko r. sav., Jurbarko miesto sen., Jurbarko m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma sumažinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 2042) – paskelbtas kultūros paminklu.

2. Kunigiškių akmens, vad. Aukuru (u. k. 3341), Šilalės rajono sav., Pajūrio sen., Pakisio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės ir rytų kryptimis nuo teritorijos), patikslinti vertingąsias savybes; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 3341) – pripažintas valstybės saugomu.

3. Kunigiškių kapinyno, vad. Milžinkapiu (u. k. 3176), Šilalės rajono sav., Pajūrio sen., Pakisio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; teritorija padidėtų), vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 3176) – registruotas Kultūros vertybių registre.

4. Pakisio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23918), Šilalės rajono sav., Pajūrio sen., Pakisio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma sumažinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 23918) – paskelbtas kultūros paminklu.

5. Lileikėnų kapinyno, vad. Milžinkapiais (u. k. 3343), Šilalės rajono sav., Pajūrio sen., Lileikėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų, šiaurės ir rytų kryptimis nuo teritorijos), patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) vertingųjų savybių pobūdį; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 3343) – paskelbtas kultūros paminklu.

6. Lileikėnų, Kunigiškių piliakalnio, vad. Švedkalniu, Jomantų pile (u. k. 3342), Šilalės rajono sav., Pajūrio sen., Lileikėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma sumažinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 3342) – paskelbtas kultūros paminklu.

7. Daukantų piliakalnio (u. k. 48536), Prienų rajono sav., Jiezno sen., Daukantų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją (jos ribas apibrėžiant atsižvelgus į reljefą bei priderinant prie žemės sklypo ribų), nustatyti vertingąsis savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

8. Pelekonių piliakalnio, vad. Pilike (u. k. 5517), Prienų rajono sav., Jiezno sen., Pelekonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, nes piliakalnis patenka į Pelekonių archeologinio draustinio teritoriją, taip pat patikslinti vertingąsias savybes; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 5517) – paskelbtas kultūros paminklu.

9.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Livonijos sienos ženklo, vad. Raudės, Raudžiaus akmeniu (u. k. 48638), Pasvalio rajono sav., Saločių sen., Brenčių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, istorinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

10. Geručių senovės gynybinio įtvirtinimo (u. k. 5405), Pakruojo rajono sav., Žeimelio sen., Geručių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (ją padidinant rytų kryptimi, kad patektų greta pagrindinio įtvirtinimo esantys pylimai, o šiaurės ir vakarų pusėse ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; bendras teritorijos plotas padidėtų), sumažinti fizinės apsaugos pozonį (jį paliekant tik šiaurės kryptimi nuo teritorijos), nebenustatyti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 5405) – paskelbtas kultūros paminklu.

Objektas patenka į Glebavos, Geručių dvaro sodybos (u. k. 350) teritoriją.

11. Skroblio piliakalnio (u. k. 5464), Rietavo sav., Rietavo sen., Drobstų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti piliakalnio pavadinimą, apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; bendras teritorijos plotas padidėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), istorinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 5464) – registruotas Kultūros vertybių registre.

12. Salų piliakalnio (u. k. 42948), Trakų rajono sav., Lentvario sen., Salų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (remiantis tyrimų rezultatais siūloma tikslinti apibrėžtą teritoriją (išplečiant teritoriją pietvakarių kryptimi, kad patektų ant gretimos kalvelės bei jos rytiniame šlaite esantys gynybiniai įtvirtinimai – pylimai ir grioviai; bendras teritorijos plotas padidėtų) bei vertingąsias savybes; kitų nustatytų duomenų nesiūloma tikslinti).

Statusas (u. k. 42948) – registruotas Kultūros vertybių registre.

13. Čižiūnų pilkapio II (u. k. 48286), Trakų rajono sav., Aukštadvario sen., Čižiūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

14. Milikonių sodybvietės (u. k. 48148), Kauno m. sav., Kauno m., Žemalės g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

15. Vainatrakio kapinyno (u. k. 48365), Kauno rajono sav., Rokų sen., Vainatrakio k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

16. Piliuonos, Guogų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 5074), Kauno rajono sav., Taurakiemio sen., Guogų k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; bendras teritorijos plotas padidėtų), vertingąsias savybes, papildomai nustatyti kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį, vietoje regioninio nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 5074) – registruotas Kultūros vertybių registre.