2023-10-10

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2023-11-08 nuotolinis posėdis

2023 m. lapkričio 8 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

1. Akvieriškės piliakalnio su gyvenviete (u.k. 24124), Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Akvieriškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; teritorijos plotas padidėtų), sumažinti (visomis kryptimis) teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

2. Cirkliškio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24130), Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma sumažinti (pietų ir šiaurės kryptimis) teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

3. Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23819), Kupiškio rajono sav.,  Kupiškio sen., Kupiškio m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma iš esmės apibrėžtų teritorijos, vizualinės apsaugos pozonio bei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio ribų  nekoreguoti, jos sutapatinamos su specialiuoju planu; taip pat siūloma patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

4. Daugirdiškių dvarvietės (u. k. 17207), Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Subartėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; teritorijos plotas padidėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (visomis kryptimis nuo teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį, istorinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Dvarvietė paskelbta kultūros paminklu.

5. Kudonių senovės gyvenvietės (u. k. 48560), Kaišiadorių rajono sav.,  Žiežmarių apylinkės sen., Kudonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

6. Pakertų senovės gyvenvietės (u. k. 48580), Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių apylinkės sen., Pakertų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

7. Juknonių senovės gyvenvietės (u. k. 48581), Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių apylinkės sen., Pakertų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

8. Tarbiškių senovės gyvenvietės (u. k. 48566), Elektrėnų sav., Vievio sen., Tarbiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

9. Mažulonių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24764), Ignalinos rajono sav., Ignalinos sen., Mažulonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas pakoreguojant atsižvelgus į žemės sklypų ribas, reljefo ypatumus ir tyrimų rezultatus; teritorijos plotas padidėtų), sumažinti (visomis kryptimis) teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.

10. Kirdeikių piliakalnio (u. k. 48492), Kėdainių rajono sav., Šėtos sen., Kirdeikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

11. Bakainių piliakalnio su priešpiliu ir papiliu (u. k. 23741), Kėdainių rajono sav., Surviliškio sen., Bakainių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (objektas patenka į Krekenavos regioninio parko ir Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio teritorijas), patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį).

Statusas – Piliakalnis su priešpiliu ir papiliu paskelbtas kultūros paminklu.

12. Bakainių kapinyno (u. k. 5164), Kėdainių rajono sav., Surviliškio sen., Bakainių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (objektas patenka į Krekenavos regioninio parko ir Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio teritorijas), papildomai nustatyti kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį, patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Kapinynas pripažintas valstybės saugomu.

13. Pilionių, Naujaupio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23737), Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Pilionių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorijos plotas sumažėtų), sumažinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį (apibrėžiant jį šiaurės ir rytų kryptimis nuo teritorijos), patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) vertingųjų savybių pobūdį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

14. Gintališkės kapinyno (u. k. 5479), Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (pakartotinis svarstymas) (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant atsižvelgus į tyrimų rezultatus, reljefo ypatumus bei žemės sklypų ribas; teritorija padidėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (visomis kryptimis nuo teritorijos), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

15. Gintališkės piliakalnio, vad. Pile (u. k. 5478), Plungės rajono sav., Platelių sen., Gintališkės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (pakartotinis svarstymas) (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; teritorijos plotas padidėtų), panaikinti apibrėžtą apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, sumažinti vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

16. Galinių, Papušio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24509), Kelmės rajono sav., Vaiguvos sen., Galinių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorijos plotas sumažėtų), sumažinti (visomis kryptimis) teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.

17. Milžavėnų kapinyno (u. k. 16170), Raseinių rajono sav., Nemakščių sen., Milžavėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma iš esmės apibrėžtos teritorijos nekoreguoti, taip pat siūloma patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį (objekto didžioji dalis patenka į Balčios hidrografinio draustinio teritoriją)).

Statusas – Kapinynas registruotas Kultūros vertybių registre.

18. Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (u. k. 23755), Raseinių rajono sav., Nemakščių sen., Pabalčių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma iš esmės apibrėžtos teritorijos nekoreguoti, panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (objektas patenka į Balčios hidrografinio draustinio teritoriją), patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis su papiliu ir gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

19. Padubysio piliakalnio, vad. Kaukuru (u. k. 5587), Raseinių rajono sav., Raseinių sen., Padubysio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; teritorijos plotas padidėtų), panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (objektas patenka į Luknės geomorfologinio draustinio teritoriją), papildyti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.