2024-02-26

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2024-03-27 nuotolinis posėdis

2024 m. kovo 27 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

1. Purmalių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23773), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant atsižvelgus į reljefą; tokiu būdu bendras teritorijos plotas labai nežymiai sumažėtų), sumažinti (visomis kryptimis) teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes, papildomai nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdį).

Statusas (u. k. 23773) – paminklas.

2. Lapių dvarvietės (u. k. 17164),Kauno rajono sav., Lapių sen., Lapių mstl.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas pietvakarinėje pusėje apibrėžiant pagal reljefą, visose kitose pusėse pagal žemės sklypų ribas; tokiu būdu bendras teritorijos plotas padidėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi nuo teritorijos), patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas (u. k. 17164) – valstybės saugomas.

3. Šventininkų senovės gyvenvietės II (u. k. 48561), Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Šventininkų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

4. Vilūnų kapinyno (u. k. 48573), Kaišiadorių rajono sav., Kruonio sen., Vilūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (pakartotinis svarstymas).

(siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją (jos ribas apibrėžiant atsižvelgus į reljefo ypatumus bei tyrimų duomenis), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

5. Vilūnų senovės gyvenvietės II (u. k. 48571), Kaišiadorių rajono sav., Kruonio sen., Vilūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (pakartotinis svarstymas).

(siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją (jos ribas apibrėžiant atsižvelgus į reljefą bei tyrimų duomenis), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

6. Palimšio piliakalnio (u. k. 48661), Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių  apylinkės sen., Palimšio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

7. Skudenių senovės gyvenvietės (u. k. 48544), Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių  apylinkės sen., Skudenių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

8. Kuktiškių piliakalnio (u. k. 33761),Utenos rajono sav., Kuktiškių sen., Kuktiškių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant atsižvelgus į reljefo ypatumus bei priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas sumažėtų), patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 33761) – registrinis.

9. Paliečių kapinyno (u. k. 5387), Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Paliečių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas apibrėžiant sulig projektuojamo žemės sklypo ribomis; tokiu būdu bendras teritorijos plotas sumažėtų), panaikinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės ir šiaurės vakarų kryptimis nuo teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 5387) – paminklas.

10. Paliečių kapinyno II, vad. Kapeliais (u. k. 6508), Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Paliečių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas apibrėžiant sulig projektuojamo žemės sklypo ribomis; tokiu būdu bendras teritorijos plotas nežymiai sumažėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį).

Statsuas (u. k. 6508) – registrinis.

11. Stanelių piliakalnio su priešpiliu (u. k. 48214), Plungės rajono sav., Paukštakių sen., Stanelių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų ir šiaurės rytų kryptimis nuo teritorijos) ir vizualinės apsaugos pozonį (šiaurės, vakarų, pietų ir pietryčių kryptimis nuo teritorijos)).

Statusas (u. k. 48214) – inicijuotas skelbti valstybės saugomu.

12. Jazdauskiškių kapinyno II (u. k. 2497), Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas apibrėžiant sulig žemės sklypo ribomis ir pagal reljefą; tokiu būdu teritorijos bendras plotas padidėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 2497) – registrinis.

13. Jazdauskiškių piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 5494), Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas sutapdinant su žemės sklypo ribomis; tokiu būdu bendras teritorijos plotas žymiai padidėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį, memorialinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 5494) – registrinis.

14. Jazdauskiškių, Girkantės, Užmedžių kapinyno, vad. Karalienės, Šermukšnių kalnu (u. k. 16311), Plungės rajono sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Jazdauskiškių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas sutapdinant su žemės sklypų ribomis; tokiu būdu bendras teritorijos plotas padidėtų), nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį; apsaugos zona nenustatoma, nes objektas patenka į Žemaitijos nacionalinio parko Jazdauskiškių kratovaizdžio draustinio teritoriją).

Statusas (u. k. 16311) – paminklas.

15. Lygumų akmens (u. k. 30515), Zarasų rajono sav., Suvieko sen., Dagilų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas apibrėžiant pagal tikrąją akmens vietą; tokiu būdu bendras teritorijos plotas žymiai sumažėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (visomis kryptimis nuo teritorijos), nustatyti vertingąsias savybes, mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 30515) – valstybės saugomas.

16. Stražiškių pilkapyno (u. k. 48644), Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Stražiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo (siūloma suteikti apsaugą ir nustatyti apskaitos duomenis: apibrėžti teritoriją, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

17. Tumasonių, Lukštų pilkapio (u. k. 5626), Rokiškio rajono sav., Obelių sen., Tumasonių k.,nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (bendras teritorijos plotas žymiai sumažėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, šiaurės rytų kryptimis nuo teritorijos), panaikinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 5626) – valstybės saugomas.

18. Vabalninko kapinyno, vad. Milžinkapiais (u. k. 1924), Biržų rajono sav., Vabalninko sen., Vabalninko m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas pietinėje pusėje apibrėžiant pagal kalvelę, o kitose pusėse priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu bendras teritorijos plotas sumažėtų), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietvakarių kryptimi nuo teritorijos), panaikinti teisės aktuose numatytų reikalavimų neatitinkantį vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, archeologinį ir mitologinį (lemiantį reikšmingumą svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas (u. k. 1924) – valstybės saugomas.