BDAR
gdpr

Naujasis Šlapaberžės dvaro sodybos rūmų šeimininkas gelbsti po gaisro nukentėjusį pastatą

Data

2023 03 21

Įvertinimas
0
IMG_0845.JPG

Prieš dvejus metus Šlapaberžės dvaro sodybos rūmuose Kėdainių rajone kilęs gaisras smarkiai suniokojo pastatą. Tuomet šiame kultūros paveldo objekte (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37212) nudegė apie 500 kv. m pastato šiaurinės dalies stogo, antrajame aukšte išdegė apie 100 kv. m. laiptinės ir kitų patalpų. Po gaisro KPD skubiai sudarė sužaloto kultūros paveldo objekto atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo komisiją, kuri pasiūlė rūmų valdytojui (pastato administratoriui UAB ,,Kėdainių butai“) imtis neatidėliotinų pastato saugojimo darbų, kuriais būtų stabilizuota rūmų fizinė būklė ir užkonservuota gaisro metu nukentėjusi rūmų pastato šiaurinė dalis. Buvo parengtas ir su KPD Kauno teritoriniu skyrium suderintas apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų aprašas (parengė UAB „SKENA“). Pagal šį suderintą aprašą paveldosaugininkai daugiabučio gyvenamojo namo (Šlapaberžės rūmų) administratoriui – UAB „Kėdainių butai“ – surašė reikalavimą atlikti Šlapaberžės dvaro sodybos rūmų neatidėliotinus saugojimo darbus, kuriais būtų stabilizuota rūmų fizinė būklė ir užkonservuota gaisro metu nukentėjusi rūmų pastato šiaurinė dalis, kad būtų išvengta griūties ir kultūros paveldo objekto sunykimo. Tačiau reikalavimas iki nurodyto termino nebuvo įvykdytas, todėl buvo skirta administracinė nuobauda.

Šiuo metu didesnę Šlapaberžės dvaro sodybos rūmų dalį supirkus privačiam asmeniui ir atsisakius pastato administratoriaus UAB ,,Kėdainių butai“ paslaugų, pagal suderintą avarinės grėsmės likvidavimo ir konstrukcijų konservavimo darbų aprašą pradėti vykdyti Šlapaberžės dvaro sodybos rūmų stogo avarinės grėsmės likvidavimo ir konstrukcijų konservavimo darbai, kurie leidžia statinį apsaugoti nuo galimų griūčių ir neigiamo aplinkos poveikio, užtikrina kultūros paveldo objekto fizinės būklės stabilumą.

KPD informacija

Jau dengiamas Šlapaberžės rūmų stogas. KPD (Astos Naureckaitės) nuotrauka