2024-04-03

Domina Šiaulių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimas?

Esate kultūros paveldo objekto savininkas, valdytojas? Nežinote, kaip gauti finansavimą tvarkybos darbams? Norite organizuoti Europos paveldo dienų Lietuvoje renginius? viečiame į seminarą!

Balandžio 29 d. 10  val. Šiauliuose, Vyskupijos pastoracinio centro posėdžių salėje (Tilžės g. 186), Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos organizuoja seminarą “Kultūros paveldo objektų finansavimas, kompensavimas ir sklaida”.

Pranešimus skaitys KPD specialistai:

Agnė Ropytė (“Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarka) finansavimo tvarkos pokyčiai ir naujienos”),

Rasita Ankudavičienė (“Kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimas”),

Indrė Baliulytė (“Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomųjų darbų išlaidų kompensavimas”),

Akvilė Jagminaitė-Markevičienė (“Europos paveldo dienos 2024 – Kultūros paveldas: ryšiai, įtakos, keliai”).

 

Daugiau informacijos apie finansavimą ir kompensavimą rasite:

https://kpd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/finansine-parama-kulturos-paveldui/