Europos kultūros paveldo vadovų forumas

Europos kultūros paveldo vadovų forumas (EHHF – European Heritage Heads Forum) – tai neformali organizacija, apjungianti Europos šalių kultūros paveldo vadovus – kultūros paveldo apsaugos departamentų direktorius ar jiems atitinkančias institucijas, bei ekspertus, kurių tikslas – keistis aktualia informacija ir gerąja patirtimi, bendradarbiauti su Europos Komisija, kitomis tarptautinėmis paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant atstovauti kultūros paveldo interesus europiniame lygmenyje. Nuo 2006 metų EHHF rengia kasmetinius kultūros paveldo vadovų forumus, kuriuose keičiamasi informacija tarp šalių ir diskutuojama aktualiais kultūros paveldo politikos klausimais.

Daugiau informacijos apie EHHF veiklą: https://ehhf.eu/

Europos kultūros paveldo teisės forumas

Europos kultūros paveldo teisės forumas (EHLF – European Heads Legal Forum) yra neformali organizacija, kurią sudaro Europos šalių nacionalinių kultūros paveldo organizacijų deleguoti atstovai. Jų uždavinys – stebėti ES teisės aktų poveikį Europos šalių kultūros paveldui ir laiku informuoti nacionalines administracijas apie rengiamų teisės aktų galimas grėsmes kultūros paveldui, aktyviai bendradarbiauti su Europos Komisija, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis kultūros paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant apginti Europos šalių kultūros paveldo interesus. Šiuo metu EHLF veikloje dalyvauja 29 šalys. Lietuva dalyvauja EHLF veikloje nuo 2011 metų.


Daugiau informacijos apie EHLF veiklą: https://ehhf.eu/standing-bodies/european-heritage-legal-forum/

Atnaujinimo data: 2023-09-21