Dvišalis ir trišalis bendradarbiavimas

Lietuva - Lenkija

1999 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 778 (žin., 2000, Nr. 55-1608).

Vadovaujantis šia sutartimi, šalys nuolat bendradarbiauja kultūros paveldo apsaugos srityje, keičiasi aktualia informacija apie nacionalinių teisės aktų pokyčius kultūros paveldo apsaugos sistemoje bei kitomis aktualijomis, rengia restauratorių, archyvistų, muziejininkų ir kitų kultūros paveldo apsaugos specialistų vizitus Lietuvoje ir Lenkijoje bei keitimąsi gerąją patirtimi, organizuoja specialistų stažuotes ir mokymus, rengia konferencijas, parodas ir kt.

Vadovaujantis Dvišale sutartimi, kiekvienoje šalyje paeiliui (kas dvejus metus) rengiami Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo apsaugos ekspertų grupių posėdžiai abiems šalims svarbiais paveldosaugos klausimais. Lietuvos ir Lenkijos ekspertų grupių delegacijoms vadovauja abiejų šalių Kultūros ministerijų vadovai, Lietuvoje šiuos posėdžius organizuoja ir numatytų veiksmų įgyvendinimą koordinuoja LR kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas. Pastarasis – XII-asis posėdis įvyko 2021 m. spalio 20 d. Kaune, Lietuvoje. Kitas – tryliktasis, bus rengiamas Lenkijoje.

Kultūros paveldo departamentas nuolat bendradarbiauja su Lenkijos Nacionaliniu kultūros paveldo institutu bei kitomis kultūros paveldo ir mokslo institucijomis, keičiamasi abiems šalims aktualia informacija, organizuojami darbiniai vizitai kultūros paveldo apsaugos klausimais. 2015 m. gruodžio 10 d. Varšuvoje pasirašytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje.

Vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, šalys vykdo įvairių paveldosaugos sričių specialistų mainus, organizuoja bendrus renginius – konferencijas, seminarus, parodas. Jau eilę metų vyksta bendros restauratorių stažuotės, seminarai ir mokymai „Nesvyžiaus akademijoje’’ (Varšuvoje, Minske) ir Vasaros konservatorių mokykloje Zamosc mieste (Lenkija). Taip pat, vyksta bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos archeologų draugijų dėl archeologinių kasinėjimų prevencijos, nuolat keičiamasi informacija ir patirtimi.

Lietuva - Estija - Latvija

Nuo 2015 m. atnaujintas trišalis bendradarbiavimas tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros paveldo administracijų kultūros paveldo išsaugojimo srityje: nacionalinių kultūros paveldo administracijų vadovai ir specialistai kasmet susitinka aptarti aktualius veiklos klausimus bei pasidalinti gerąja patirtimi kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Tokie Baltijos šalių paveldo komiteto (angl. Baltic Heritage Committee) pasitarimai vyksta periodiškai, paeiliui kiekvienoje šalyje. Kiekvieno pasitarimo metu šalys pristato svarbiausias kultūros paveldo aktualijas bei diskutuoja tam tikra pasirinkta tema, dalyvaujant tos srities specialistams.

Trijų Baltijos šalių projektas „Aplankykime savo kaimynus“

Europos paveldo metams ir Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti trijų Baltijos šalių kultūros paveldo departamentai parengė bendrą projektą „Aplankykime savo kaimynus“. Projekto tikslas – skatinti platesnį šalių bendradarbiavimą suteikiant galimybę susitikti ne tik paveldo srities profesionalams ir ekspertams, bet ir paveldo vietų valdytojams, taip pat skatinti visuomenės domėjimąsi tiek savo, tiek kaimyninių šalių kultūros paveldu. Projektą sudarė dvi dalys: trijų seminarų ciklas Baltijos šalių kultūros paveldo specialistams ir bendras leidinys, pristatantis kiekvienos šalies kultūros paveldo vertybės, skirtas plačiajai visuomenei.

2018 m. rugpjūčio 21 – 23 dienomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įvyko seminarai kultūros paveldo specialistams, kurių metu buvo diskutuojama ir dalijamasi patirtimi įvairiais kultūros paveldo apsaugos klausimais. Kiekvienoje šalyje buvo surengtas skirtingos tematikos seminaras, kurio metu dalyviai ne tik diskutavo atitinkamos temos klausimais, bet ir aplankė paveldo objektus vietose.

Kita šio Projekto sudėtinė dalis – bendras trijų Baltijos šalių leidinys „Aplankykime savo kaimynus. 100 Estijos, Latvijos ir Lietuvos paveldo vertybių“, kuriuo siekiama pažadinti visuomenės susidomėjimą tiek savo, tiek kaimyninių Baltijos valstybių kultūros paveldu, paskatinti jį pažinti aplankant leidinyje pristatytus bei kitus kultūros paveldo objektus. Leidinyje kiekviena šalis pristatė po 33 reikšmingus kultūros paveldo objektus. Visi objektai iliustruoti nuotraukomis, jų aprašymai pateikti keturiomis kalbomis – estų, latvių, lietuvių ir anglų. Šimtasis, visas tris šalis vienijantis objektas – simbolinis Baltijos kelias, liudijantis Baltijos valstybių laisvės ir nepriklausomybės siekį.

Skaitmeninę leidinio versiją galima atsisiųsti čia: (PDF)

Atnaujinimo data: 2023-09-21