Baltijos jūros valstybių taryba

Baltijos jūros valstybių taryba, BJVT (Council of the Baltic Sea States, CBSS), įsteigta 1992 m. ir apima visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos regione sritis (išskyrus gynybos klausimus). Tarybą sudaro 11 Baltijos jūros regiono valstybių (Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Vokietija) ir Europos Komisija. Taryba nustato politinius tikslus, formuoja veiksmų planus, inicijuoja projektus ir veikia kaip idėjų mainų forumas aktualiais Baltijos regionui klausimais.

Regiono kultūros bendradarbiavimo klausimai yra svarstomi Baltijos jūros valstybių kultūros ministrų konferencijose ir kultūros ministerijų vyresniųjų pareigūnų darbo grupės posėdžiuose. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

BJVT projektų paramos priemonė

Daugiau apie BJVT: https://cbss.org/

Baltijos regiono paveldo komitetas

Baltijos jūros regiono paveldo komitetas – BRPK (iki 2017 m. – Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė – MG), tai 1998 m. balandžio mėn., remiantis 1997 m.  rugsėjo 22 d. Baltijos jūros valstybių tarybos (kultūros ministrų) deklaracija (Liubekas, Vokietija), įsteigta kultūros paveldo ekspertų organizacija, kurios tikslas – plėtoti regioninį bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje, dalintis žiniomis bei patirtimi, formuluoti prioritetines bendradarbiavimo kryptis, inicijuoti ir remti konkrečius regioninius pasiūlymus bei iniciatyvas.

BRPK nariai – Baltijos Jūros Valstybių Tarybos (BJVT, ang. Council of the Baltic Sea States, CBSS), įsteigtos 1992 m. ir apimančios visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos regione sritis (išskyrus gynybos klausimus) šalių nacionalinių kultūros paveldo organizacijų atstovai: Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija ir Švedija.

BRPK ir specializuotų darbo grupių veiklą koordinuoja BRPK pirmininkaujanti šalis, kuri yra renkama vieneriems metams rotacijos būdu. Lietuva pirmininkavo BJVT ir BRPK komitetui 2009 m ir nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 metų birželio 30 d. komitetui pirmininkavo Kultūros paveldo departamento, tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas.

Pirmininkavimo metu Lietuvos atstovo iniciatyva BRHC internetinėje svetainėje atsirado nauja rubrika, kurioje šalys narės pasidalino savo šalių geraisiais pavyzdžiais kultūros paveldo tvarkymo, konservavimo, restauravimo ir pritaikymo naujoms veikloms srityse. Numatoma, kad kasmet kiekviena šalis pateiks vis naujų gerųjų pavyzdžių.

Nuo 2003 m. BRPK rengia regioninius kultūros paveldo forumus. Paskutinis 8-asis forumas vyko 2023 m. rugsėjo 11-13 d. Gdanske, Lenkijoje. Daugiau informacijos apie forumą: Gdańsk Forum 2023 – Baltic Region Heritage Committee (cbss.org)

BRPK sudėtyje veikia 6 specializuotos darbo grupės:

1. Povandeninio kultūros paveldo darbo grupė. Gerosios praktikos kodeksas, ,,BalticRIM’’ ir „Rutilus“ –  grupės veiklos projektai. Pirmininkė Sallamaria Tikkanen (Suomija).

2. Pakrančių paveldo darbo grupė. Pirmininkas Hannu Matikka (Suomija).

3. 20-ojo amžiaus architektūros paveldo darbo grupė. Pirmininkas Vaidas Petrulis (Lietuva).

4. Nelegalios prekybos kultūros paveldo objektais darbo grupė. Pirmininkas M. Kalniņš. 

5. Klimato kaitos įtakos kultūros paveldui darbo grupė. Pirmininkas Andreas Skauen Pedersen.  

6. Europso tarybos Kultūros kelių darbo grupė. Pirmininkė Anni Alho. 

Daugiau informacijos apie BRPK: Baltic Region Heritage Committee (cbss.org)

Atnaujinimo data: 2024-02-05