Kultūros kelių Lietuvoje sertifikavimas

Nuo 2022 m., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu dėl Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, organizuoja Kultūros kelių lygmenų nustatymo ir sertifikavimo procesą.

Kasmet sausio mėnesį skelbiamas paraiškų teikimo kvietimas. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, siekiantys tapti sertifikuoto kultūros kelio operatoriais. Kultūros kelių lygmenų nustatymui ir sertifikavimui Lietuvoje priimamos šių kategorijų paraiškos:

1. Regioninis Kultūros kelias Lietuvoje

2. Nacionalinis Kultūros kelias Lietuvoje

3. Tarptautinis Kultūros kelias Lietuvoje

Kultūros kelių projektus Lietuvoje inicijuoja valstybės, savivaldybių ir viešosios kultūros įstaigos, asociacijos ar savivaldybės, tačiau daugumai jų trūksta tvarumo. Atsižvelgdama į tai Kultūros ministerija, vykdydama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“, 2019 metų rudenį Vilniuje ir Kaune organizavo renginių ciklą, skirtą Lietuvos kultūros kelių vystytojams ir suinteresuotoms įstaigoms. Renginiuose žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika dalijosi ilgametę kultūros kelių vystymo patirtį turinčių organizacijų atstovai iš Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Didžiosios Britanijos. Kultūros ministerija, siekdama užtikrinti aktualios informacijos sklaidą, šių renginių medžiagos ir gerosios praktikos pavyzdžių pagrindu parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams.

Kultūros kelių vystymo gairės (anglų k.)

Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija

Atnaujinimo data: 2023-09-21