Leidimai tvarkomiesiems paveldosaugos darbams

LR Kultūros ministro įsakymas „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo 

Leidimų paieška

Žinios apie Leidimo išdavimą, sustabdymą, pripažinimą netekusiu galios ir perregistravimą skelbiamos portale www.verslovartai.lt ir Leidimus išdavusių Institucijų interneto tinklapiuose.

Atnaujinimo data: 2023-09-21