Kultūros paveldo vietovių stebėsena

Vadovaujantis Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012-02-06 įsakymo Nr. ĮV-94 23 punktu: Departamentas ir saugomų vietovių direkcijos pagal kompetenciją vietovių stebėsenos ataskaitas turi parengti ir pateikti Kultūros ministerijai iki kovo 1 d.:

Vilniaus senamiesčio, Vilniaus senamiesčio dalies, kuriai įsteigtas valstybinis kultūrinis rezervatas, Kernavės archeologinės vietovės ir bendra visoms Kuršių nerijoje esančioms vietovėms – kas ketverius metus už praėjusių trejų metų stebėsenos laikotarpį.

Ataskaitos:

2018 m. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos ataskaita

2022 m. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos ataskaita

Bendra visoms kitoms vietovėms – kas šešerius metus už praėjusių penkerių metų stebėsenos laikotarpį.

Ataskaitos:

2020 m. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos ataskaita

Vadovaujantis Vietovių stebėsenos taisyklių 24 punktu vietovių stebėsenos duomenys yra vieši. Stebėsenos ataskaitos skelbiamos Departamento ir saugomų vietovių direkcijų interneto puslapiuose.

Atnaujinimo data: 2023-09-21