Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras (toliau – Registras) įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 ir nustatyta jo veiklos pradžia 2007 m. balandžio 3 d.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) yra Registro tvarkytojas. Registre yra kaupiami duomenys apie nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes., nurodyti Registro nuostatuose.

Registro duomenų teikėjai yra: nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo tarybos), Kultūros ministerija, Departamentas, savivaldybių administracijos, Kultūros vertybių savininkai, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrėjai ir tyrimų, ataskaitas kaupiančios įstaigos, fondai ir kitos viešosios įstaigos, kurių funkcija yra Kultūros vertybių apsauga.

Nekilnojamosios kultūros vertybės į Registrą įrašomos Vertinimo tarybai nusprendus, kad objektui reikalinga apsauga. Taip pat Vertinimo tarybos sprendimu yra patikslinami jų apskaitos duomenys Registre arba panaikinama apsauga. Kilnojamosios kultūros vertybės įrašomos į Registrą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu.

Registro tvarkytojas turi teisę reikalauti iš Registro duomenų teikėjų, kad Registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis.

Atnaujinimo data: 2023-09-21