Pažinimo sklaidos atgaivinimas ir leidyba

Nuo 2006 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-205 Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo, organizuojamas paveldo pažinimo, žinių atgaivinimo ir jų sklaidos bei leidybos konkursų paskelbimo, projektų sutarčių pasirašymo, projektų renginių/veiklų ir knygų viešinimo, atsiskaitymo už projektus procesas.

Nekilnojamojo kultūros paveldo renginių/veiklų bei knygų leidybos paraiškų teikimo konkursai skelbiami I metų ketvirtyje. Paraiškos svarstomos ir konkursų  rezultatai skelbiami II ketvirčiuose. Sutartys pasirašomos II – III ketvirčiuose. Projektai įgyvendinami II – IV ketvirčiuose. Atsiskaitoma už projektus iki einamųjų metų IV ketvirčio 10 dienos. Privalomi knygų egzemplioriai Departamentui ir bibliotekos pristatomi iki einamųjų metų pabaigos.

Galiojančios Taisyklės

Atnaujinimo data: 2023-09-21