Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimas

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) programa iš valstybės biudžeto lėšų finansuoja paminklų, valstybės saugomų ir registrinių kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbus. Finansavimą tvarkybos darbams, taikomiesiems tyrimams, tvarkybos darbų projekto parengimui ar avarijos grėsmės pašalinimo darbams, gali gauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, nuosavybės ar patikėjimo teise valdantys kultūros paveldo objektą. 

Programos projektą trejų metų finansavimo laikotarpiui rengia Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 

Programą Lietuvos Respublikos kultūros ministro pavedimu įgyvendina biudžetinė įstaiga Kultūros infrastruktūros centras.

Paraiškų teikimo tvarka, finansuojamų sumų dydžiai, programos rengimo eiga bei kita aktuali informacija pateikiama KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO TVARKOS ATMINTINĖJE.

Kultūros paveldo objektų, kurių tvarkybos darbai finansuojami (finansuoti) pagal 2018-2023 m. paveldotvarkos programas suvestinė (žemėlapis).

Atnaujinimo data: 2024-01-02