Kompensacijos už kultūros paveldo objektuose atliktus tyrimus, projektavimo ar tvarkomuosius paveldosaugos darbus išmokamos valdytojams, darbus atlikusiems savo lėšomis ir siekiantiems gauti dalinę kompensaciją iš valstybės biudžeto lėšų. Kompensacijas valdytojams galinčios suteikti kompensavimo programos sritys:

  • privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo;
  • saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo;
  • kilnojamųjų kultūros vertybių kompensavimo.

Prašymai išmokėti kompensaciją teikiami Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) iki einamųjų metų spalio 15 d. per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS).

Lėšos kompensavimui skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamos programos, kurią rengia, jos vykdymą organizuoja, jai skirtas lėšas naudoja Departamentas.

Prašymų teikimo tvarka, kompensacijų dydžiai, kita aktuali informacija bei kontaktai konsultacijoms pateikiami KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS ATMINTINĖJE.

    Atnaujinimo data: 2023-12-05