Kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimas

Pagal kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų duomenų sąrašą (toliau - Sąrašas) valstybės biudžeto lėšomis finansuojami kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimai, konservavimo, restauravimo ar apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai. Finansavimą gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita valdymo teise valdantys kilnojamąją kultūros vertybę, turinčią atskirą/savarankišką unikalų kodą Kultūros vertybių registre. 

Sąrašo projektą trejų metų finansavimo laikotarpiui rengia ir įgyvendina Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Į Sąrašą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus kontroliuoja Restauravimo taryba ir Departamento teritoriniai skyriai.

Paraiškų teikimo tvarka, finansuojamų sumų dydžiai, programos rengimo eiga bei kita aktuali informacija pateikiama KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO DARBŲ FINANSAVIMO TVARKOS ATMINTINĖJE.

Atnaujinimo data: 2024-02-20