Šiurkštūs tarnybiniai pažeidimai

2021 metais padarytas 1 tarnybinis nusižengimas už kurį skirta 1 tarnybinė nuobauda – pastaba.

Atnaujinimo data: 2023-09-21