Tarptautinės sutartys ir susitarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vokiečių karių kapų priežiūros Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse

Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse

Sutartis dėl Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija

Europos Tarybos Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencija (Faro konvencija)

Vienos memorandumas

Rezoliucija dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos Tarybos Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencijos (Faro konvencijos)

Europos kultūros konvencija

Europos kraštovaizdžio konvencija

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Europos kraštovaizdžio konvencija

UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija

UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija

Europos tarybos 1992 m. pataisyta Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija

Europos Tarybos Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija

Dėl Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje

UNESCO Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija

UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų

Europos Tarybos konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais

Atnaujinimo data: 2023-09-21