Informacija dėl individualaus apsaugos reglamento pripažinimo netekus galios

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014-01-16 įsakymu Nr. Į-4"Dėl Kultūros paveldo objekto individualaus apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios", pripažintas netekusiu galios Lietuvos partizanų vadų Adolfo Ramanausko Vanago ir pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vadavietės, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25459, Varėnos rajono sav., Merkinės sen., Kasčiūnų k., 2018-11-26 individualus apsaugos reglamentas Nr. IRAS-27-(12.98.-A), patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyriaus vedėjo 2018-11-26 tvirtinimo aktu Nr. IRAS-28-(12.98.-A).

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad Pastatų komplekso (u. k. 43592), pastatų komplekso namo (u. k. 43593), pastatų komplekso pirmo ūkinio pastato (u. k. 43594), pastatų komplekso antro ūkinio pastato (u. k. 43595) individualūs apsaugos reglamentai 2020-07-07 Nr. A15-1203/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1205/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1207/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1209/20(2.1.4E-VMA), patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjo tvirtinimo aktais 2020-07-07 Nr. A15-1204/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1206/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1208/20(2.1.4E-VMA), 2020-07-07 Nr. A15-1210/20(2.1.4E-VMA), pripažinti netekusiais galios. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjo 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A15-1183/21(2.1.4E-VMA) registruotas Kultūros vertybių registre http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ".

Atnaujinimo data: 2024-02-05