>

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021-04-15 įsakymas Nr. ĮV-450 Dėl Priekulės miesto istorinės dalies paskelbimo valstybės saugoma kultūros paveldo vietove ir šios vietovės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020-10-28 įsakymas Nr. ĮV-1308 Dėl Birštono miesto istorinės dalies paskelbimo valstybės saugoma kultūros paveldo vietove ir šios vietovės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020-07-31 įsakymas Nr. ĮV-1026 Dėl Kėdainių senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020-06-25 įsakymas Nr. ĮV-839 Dėl gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu ir šio objekto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-10-18 įsakymas Nr. ĮV-511 Dėl Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 17116) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-10-18 įsakymas Nr. ĮV-512 Dėl Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008-09-15 įsakymas Nr. ĮV-446 Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Kairėnų dvaro sodybos (G349K) – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2023-09-21