Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

2008-11-19 Nr. 1207 Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo

2004-05-26 Nr. 634 Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo

2013-11-05 Nr. 1025 Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo

2004-11-09 Nr. 1424 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo

2007-06-19 Nr. 659 Dėl Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo

2007-02-07 Nr. 193 Dėl Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo

2005-09-29 Nr. 1053 Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo

2003-11-27 Nr. 1480 Dėl Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių patvirtinimo

2015-06-26 Nr. 670 Dėl Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių patvirtinimo

2006-09-05 Nr. 845 Dėl Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

2002-01-31 Nr. 152 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo

1996-03-27 Nr. 393 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių, antikvarinių daiktų ir šiuolaikinio meno kūrinių aukcionų rengimo nuostatų patvirtinimo

1993-05-27 Nr. 369 Dėl buvusių dvarų ir palivarkų paminklinių sodybų apsaugos

1992-04-07 Nr. 256 Dėl buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą

2020-12-02 Nr. 1351 Dėl įgaliojimo organizuoti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimą

Atnaujinimo data: 2023-09-21