Kultūros paveldo objektai paskelbti kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-02-15 nutarimas Nr. 15 Dėl Liubavo dvaro sodybos paskelbimo kultūros paminklu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-02-15 nutarimas Nr. 15 Dėl Liubavo dvaro sodybos paskelbimo kultūros paminklu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-02-23 nutarimas Nr. 155 Dėl Klaipėdos pašto stoties statinių komplekso paskelbimo kultūros paminklu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-07-01 nutarimas Nr. 527 Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-07-31 nutarimas Nr. 803 Dėl Kauno centrinio pašto rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1133), esančių Kaune, Laisvės al. 102 (pastato unikalus numeris – 1993-4013-7026), paskelbimo kultūros paminklu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-09-29 nutarimas Nr. N-4 Dėl kultūros paveldo objektų, susijusių su 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarais, paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-09-29 nutarimas Nr. N-3 Dėl Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų (u. k. 968), paskelbimo kultūros paminklu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-26 nutarimas Nr. 669 Dėl valstybės saugomo Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso sudėtinių dalių – pavienių kultūros paveldo objektų, kuriems suteiktas nacionalinio reikšmingumo lygmuo, paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-05-16 nutarimas Nr. 485 Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-05-07 nutarimas Nr. 450 Dėl Kauno klinikų statinių komplekso paskelbimo kultūros paminklu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimas Nr. 155 Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-10-09 nutarimas Nr. 1265 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-15 nutarimas Nr. 1634 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-11-20 nutarimas Nr. 1378 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-09-20 nutarimas Nr. 1088 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-12-23 nutarimas Nr. 1465 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimas Nr. 612 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais

Atnaujinimo data: 2024-01-14