Paraiškų nustatyti Kultūros kelio lygmenį Lietuvoje ir jį sertifikuoti vertinimo ekspertų komisija

Paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį Lietuvoje ir jį sertifikuoti vertinimo ekspertų komisiją (toliau - Ekspertų komisija) sudaro 9 nariai (2 LR Kultūros ministerijos pasiūlyti atstovai ir po 1 atstovą LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas), Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos pasiūlytą atstovą). Ekspertų komisijos sudėtį 3 metų kadencijai tvirtina LR Kultūros ministras. Ekspertų komisijos pirmininkas - Departamento Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas. Ekspertų komisijos sekretorė - Departamento Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vyr. specialistė Akvilė Jagminaitė-Markevičienė, +37061038619, [email protected].

 


 

Atnaujinimo data: 2024-04-12