Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo ekspertų komisija

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo ekspertų komisija (toliau ­– Ekspertų komisija) svarsto pareiškėjų konkurso būdu pateiktas pažinimo sklaidos/atgaivinimo ir leidybos paraiškas ir teikia rekomendacijas dėl projektų dalinio finansavimo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriui.  Eksperų komisiją sudaro 7 nariai: po vieną narį deleguoja Lietuvos archeologijos draugija, Kultūros paveldo ekspertų asociacija, Lietuvos architektų rūmai, Lietuvos restauratorių sąjunga, Valstybinė kultūros paveldo komisija, vieną narį skiria Kultūros ministerija, vieną narį – Departamentas), sudėtį dvejiems metams tvirtina Departamento direktorius.

 Ekspertų komisijos pirmininkas ­– Zenonas Baubonis, sekretorė ­– Nijolė Narbutaitė, +37069756471, [email protected] , nariai (patvirtinti Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. Į-139):

Zenonas Baubonis – Kultūros paveldo ekspertų asociacijos valdybos narys, archeologas;

Darius Čeponis – Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos narys, architektas;

Augis Gučas – Lietuvos architektų rūmų narys, architektas;

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguota atstovė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istotijos katedros lektorė, istorikė;

Rasa Trapikienė – Departamento Metodinio konsultavimo ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja;

Dr. Dalia Vasiliūnienė – Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovė, menotyrininkė;

Doc. dr. Gintautas Zabiela – Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narys, archeologas.

Atnaujinimo data: 2024-04-12