Direktoriaus strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai