Kultūros paveldo departamentas

Suvestinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 metų

III ketvirtis

Suvestinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

II ketvirtis. Suvestinė

Suvestinių biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma Nr. 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma Nr. 2 bendra

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita. Forma Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita. Forma Nr. 4

Pažyma. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023 metų II ketvirčio

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita. Forma Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma Nr. 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma Nr. 2 bendra

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita. Forma Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita. Forma Nr. 4

Pažyma. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

 

I ketvirtis

Suvestinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 metų I ketvirčio

Kultūros paveldo departamento 2023 metų I ketvirčio

 

Kultūros paveldo centras

II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023 metų II ketvirčio

Pažyma. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita. Forma Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma Nr. 2 1.1.1.1.1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma Nr. 2 1.4.1.1.1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma Nr. 2 bendra

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita. Forma Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita. Forma Nr. 4

Atnaujinimo data: 2024-02-15