2022 m.

2022 m. ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko pastatų, sąrašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-02-08 įsakymu Nr. Į-49 ,,Dėl 2022 metais ženklinamų valstybės saugomų objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, sąrašo patvirtinimo“

2021 m.

2021 m. ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko pastatų, sąrašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-01-21 įsakymu Nr. Į-19 ,,Dėl 2021 metais ženklinamų valstybės saugomų objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, sąrašo patvirtinimo“

2021 m. ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko pastatų, II etapo sąrašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-07-22 įsakymu Nr. Į-195 ,,Dėl 2021 metais ženklinamų valstybės saugomų objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, II etapo sąrašo patvirtinimo“

2020 m.

2020 m. ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko pastatų, sąrašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymu Nr. Į-174 ,,Dėl 2020 metais ženklinamų valstybės saugomų objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, sąrašo patvirtinimo“

2019 m.

2019 metais ženklinamų valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-06-20 įsakymu Nr. Į-174 (2019-10-17 įsakymo Nr. Į-280 redakcija)

2018 m.

2018 metais ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko pastatų, sąrašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018-06-12 įsakymu Nr. Į-181 ,,Dėl 2018 metais ženklinamų valstybės saugomų objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, sąrašo patvirtinimo“

Pakeitimai:

2018-09-28 įsakymas Nr. Į-290

2018-10-22 įsakymas Nr. Į-333

2017 m.

2017 metais ženklinamų valstybės saugomų objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, sąrašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017-03-24 įsakymu Nr. Į-65 ,,Dėl 2017 metais ženklinamų valstybės saugomų objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, sąrašo patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2023-09-21