Informacija apie rengiamą UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (U.K. 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo planą.

Informacija apie rengiamą UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo planą.
Rengiamas Vilniaus senamiesčio specialusis planas turės įgyvendinti šiuos tikslus:

1. Nustatyti Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribas;

2. Nustatyti Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos paveldosaugos reikalavimus, skirtus Vilniaus senamiesčio išskirtinės visuotinės vertės ir vertingųjų savybių išsaugojimui;

3. Nurodyti prioritetines Vilniaus senamiesčio tvarkymo kryptis ir teritorines apsaugos priemones, skirtas Vilniaus senamiesčio teritorijai apsaugoti, tvarkyti ir naudoti, pažeistoms Vilniaus senamiesčio teritorijos dalims atgaivinti.

 

Planavimo uždaviniai:
1. Nustatyti ar pakeisti Vilniaus senamiesčio teritorijos ir (ar) jos apsaugos zonos ribas ir nustatyti jo apsaugos zonos paveldosaugos reikalavimus vietovės vertingųjų savybių apsaugai;
2. Nustatyti priemones Vilniaus senamiesčio, UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro, identifikavimo Nr. 541) išskirtinės visuotinės vertės, autentiškumo ir vientisumo išsaugojimui, vadovaujantis Retrospektyviniu Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės aprašu, patvirtintu UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 37-osios sesijos nutarimu Nr. 8E.
3. Nustatyti Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos prioritetines tvarkymo kryptis ir teritorines apsaugos priemones, skirtas teritorijos apsaugai, tvarkymui, naudojimui ir pritaikymui, pažeistų jos teritorijos dalių atgaivinimui, kultūriniam kraštovaizdžiui, visumos darnai su gamtine aplinka išsaugoti.

 

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. ĮV-650 „Dėl Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Planavimo rengėjas: UAB „Vilniaus planas“

 

Visą informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą rasite Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt. Dokumento identifikacinis numeris sistemoje: S-VT-13-22-757. Naujienos apie rengiamą dokumentą ir tarpinius rezultatus taip pat bus skelbiamos Vilniaus miesto savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento svetainių naujienų skiltyse.

 

Dėl visuomenės dalyvavimo rengiant dokumentą:

Vilniaus.jpg

Esamos būklės analizės byla
Susitikimas su darbo grupe dėl esamos būklės analizės aptarimo vyks 2023 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybėje.

 

Esamos būklės įvertinimo vaizdinė medžiaga. Galiojantys planavimo dokumentai:

Bendrasis planas-Priemiesčiai-sprendiniai-2021-03-25

Bendrasis planas-Senamiestis-morfotipai-2021-02-25

Bendrasis planas-sprendiniai-2021-02-25

SP-koncepcija-2011-apsaugos zona-koncepcija-laida D

SP-koncepcija-2011-paveldotvarkos planas-koncepcija-laida D

SP-koncepcija-2011-Aikščių-gatvių-žedynų-planas-1 variantas

SP-koncepcija-2011-miestas-priemiesčiai-pilys

SP-koncepcija-2011-Senamiesčio dalių ir kvartalų planas

Patvirtintos ribos

Esamos būklės įvertinimo brėžiniai:

01_Esama būklė-vertingosios savybės

02_Esama būklė-erdvinė struktūra

03_Esama būklė-morfotipai

04_Esama būklė-užstatymo tankis

05_Esama būklė-KPD-vertybės

06_Esama būklė-apsaugos zona-KPD-vertybės

07_Esama būklė-detalieji-specialieji-planai

08_Esama būklė-apsaugos zona-detalieji-specialieji-planai

09_Esama būklė-archeologija

10_Esama būklė-reljefas

11_Esama būklė-morfotipų palyginimas

Esamos būklės aiškinamasis raštas su tekstiniu priedu:

esama būklė-aiškinamasis raštas,

esama būklė-1 priedas.

esama būklė-2 priedas.

esama būklė-3 priedas.

esama būklė-4 priedas.

esama būklė-5 priedas.

Į rengiamas papildomas viešas konsultacijas projekto pradiniuose etapuose dėl rengiamo dokumento tarpinių rezultatų kviečiami visuomenės atstovai: darbo grupė.

Jei savo atstovaujamos bendruomenės ar organizacijos sąraše nematote, bet manote, kad turėtumėte dalyvauti šioje darbo grupėje, susisiekite el. paštu: [email protected]

Pavieniai gyventojai, norintys pateikti pastabas rengiamam dokumentui iki specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūros, gali perduoti savo pastebėjimus sąraše esantiems bendruomenės atstovams (seniūnams, seniūnaičiams ar bendruomeninėms organizacijoms) arba viso dokumento rengimo metu savo pasiūlymus ir pastabas siųsti Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rengimo organizatoriui Kultūros paveldo departamentui el. paštu: [email protected]

Kontaktiniai asmenys:

Jei turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų susijusių su rengiamu dokumentu kviečiame kreiptis į specialiojo plano organizatorių Kultūros paveldo departamentą: [email protected]  arba specialiojo plano rengėją UAB „ID Vilnius“.

Dėl klausimų susijusių su viešosiomis konsultacijomis dėl dokumento rengimo kviečiame kreiptis į UAB „Vilniaus plano“ visuomenės įtraukimo projektų vadovę Gabrielę Janilionytę: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-09